200 rocznica urodzin biskupa
Melchiora de Marion Br
ésillac,
założyciela Stowarzyszenia Misji AfrykańskichW nadchodzącym roku, w sposób szczególny,  pragniemy zatrzymać się nad wspaniałą postacią założyciela Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, biskupa Melchiora de Marion Brésillac, o którym Papież Jan Paweł II powiedział iż był „człowiekiem głębokiej wiary i ogromnej odwagi”.

2 grudnia 2013 roku, w rodzinie SMA rozpoczynamy obchody 200 rocznicy urodzin naszego Założyciela (2 grudzień 1813 - 2 grudzień 2013). Biskup de Marion Brésillac całe swoje życie poświęcił umiłowaniu Boga, Kościoła i Misji. Powołanie przez niego do życia Zgromadzenia, przeznaczonego głównie do „ewangelizacji krajów Afryki, które najbardziej potrzebują misjonarzy”, było już samo w sobie ogromnym aktem odwagi. Uczynienie tego w roku 1856, gdzie kontynent afrykański był jeszcze bardzo mało znany, wymagało głębokiej wiary i nadzwyczajnego zaufania w Bożą opatrzność. Hojny dar, który biskup de Marion Brésillac uczynił z samego siebie, aż do przedwczesnej śmierci w Afryce, zaledwie sześć tygodni po przybyciu na Czarny Ląd, świadczy o jego odważnym zaangażowaniu w budowanie Królestwa Bożego na ziemi.

Biskup de Marion Brésillac, dla nas misjonarzy SMA, jest wciąż żywym przykładem i nauczycielem życia misyjnego i całkowitego oddania się Bogu w naszym misyjnym powołaniu. Uczy nas ogromnej otwartości na świat i na jego przyszłość, wielu praktycznych umiejętności, solidnej i pogłębionej formacji, konieczności bycia gorliwymi w głoszeniu Ewangelii naszym życiem, wyrozumiałymi, cierpliwymi. Uczy nas wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, te duchowe i materialne; wrażliwości na ludzką nędzę i cierpienie.

Był on też człowiekiem praktycznym, człowiekiem działania i pomimo tego, iż półtora wieku minęło od jego śmierci, ma dziś jeszcze bardzo wiele do powiedzenia każdemu z nas, chrześcijanom i misjonarzom dzisiejszych czasów.

Zapraszamy Was drodzy Przyjaciele SMA do włączenia się wraz z nami w modlitwę o rychłą beatyfikację Sługi Bożego biskupa Melchiora de Marion Brésillac.